Toto podobenství nebo hádanka mudrců, je zahrnuta v Tractatus de Lapide Philosophorum  Michaela Sendivoje. Toto bylo prvně vydané 1604, ale během sedmnáctého století se objevilo mnoho vydání.
 
 

Sendivoj
 
Podobenství,
nebo
hádanka mudrců
 

Kdysi, když jsem mnoho let svého života plaval plachetnicí z Arktidy k Antarktidě, byl jsem vůlí Boha vržen na břeh, na pobřeží jistého velkého oceánu. A ačkoliv jsem byl dobře obeznámen s vlastnostmi tohoto moře, nevěděl jsem, zda blízko toho pobřeží žije malá rybka  edieneis,  kterou jsem tak úzkostlivě hledal. Rovný to dar, lidem vysokého i nízkého společenského stupně. Ale jak jsem se díval na Najády a Nymfy skotačící ve vodě, unaven mými předchozími útrapami, a přemáhán množstvím svých myšlenek, byl jsem ukolébán ke spánku měkkým šumotem vln. A jak jsem sladce a jemně spal, spatřil jsem úžasnou vizi. Viděl jsem starého Neptuna s trojzubcem v ruce. Povstal s úctyhodným výrazem z našeho moře, po přívětivém pozdravu mě přepravil na nanejvýš krásný ostrov. Tento ostrov byl položený na jižní polokouli, a obsahoval vše co požadují mužské potřeby a potěšení. Pobyt vypadal ještě příjemněji a rozkošněji než v panenské rajské oblasti. Jeho břeh byl lemovaný zelenou myrtou a cypřišem. Louka byla poseta velkými rozmanitými krásnými a vonnými květy. Svahy kopce byly oděny révou, olivami, a cedrem. Cesty byly lemovány uměle propletenými větvemi vavřínů a granátovníků, které poskytovaly poutníku příjemný stín. Rovina byla pokryta hájem pomerančovníků a citrónovníků. Zkrátka, ostrov byl ztělesněním pozemské krásy.

Skrytý pod útesem, Neptun mě ukazoval dva minerály tohoto ostrova, zlato a chalybs (ocel). Potom jsem byl zaveden k sadu uprostřed louky, která byla nedaleko. Také byla osázena velkými rozmanitými překrásnými stromy.

Mezi nimi mi ukázal sedm jednotlivě pojmenovaných, a dva z nich přečnívaly nad ostatními. Někdo nosil ovoce které svítilo jako Slunce, a jeho listy se podobaly zlatu, ovoce druhého bylo bělejší než lilie, a jeho listy byly jako velmi hezké stříbro. Neptun nazval první Slunečním a druhý Měsíčním stromem. Jedinou věcí kterou bylo obtížné na ostrově získat, byla voda. Obyvatelé ji zkoušeli získat z pramenu pomocí potrubí a vyloudit ji z mnoha věcí. Ale výsledkem byla jedovatá voda, a k pití byla pouze voda která byla kondenzovaná z paprsků Slunce a Měsíce. Nejhorší na tom bylo, že nikdo nemohl přitáhnout více než deset částí této vody. Byla to podivuhodná voda, mohu vám říci, protože jsem ji viděl na vlastní oči, a dotýkal se svýma rukama její oslnivé bělosti, která převyšovala veškerý lesk sněhu. Zatímco jsem stál zaražený v obdivu, Neptun zmizel z mého dohledu. A tu stál přede mnou nějaký vysoký člověk, který měl na čele napsané jméno Saturn. Vzal nádobu, a nabral deset částí vody, v které umístil ovoce ze Slunečního stromu, a ovoce bylo strávené jako led ve vroucí vodě.

Tak jsem mu řekl: "Pane, spatřil jsem zde úžasnou věc, Této vody je malé množství, přesto je v ní ovoce tohoto stromu strávené mírným žárem. K jakému účelu je toto vše?"

On vlídně odpověděl: "Můj synu, pravdou je, že tato věc je báječná, ale tato voda je vodou života. a má tak moc zvýšit kvalitu tohoto ovoce, takže to bude později, bez setí nebo sázení,  pouze svoji vůní, transmutovat šest stromů  které setrvávají ve své vlastní přirozenosti. Mimo to tato voda je jako manželka k ovoci, plody tohoto stromu nemohou nikde hnít, jen v této vodě. A ačkoliv je toto ovoce samo osobě báječné a drahocenné, přesto když  shnije v této vodě, zrodí se z tohoto hnití salamandr, který vydrží oheň, jehož krev je drahocennější než všechny poklady, a má sílu oplatit úrodu šesti stromů jako vidíš zde, a udělat jejich ovoce sladším jak med."

 Potom jsem mu řekl: "Pane, jak je udělána tato věc?"

On odpověděl: "Mám již řečené plody Slunečního stromu, jsou živé a sladké. Ale zatímco ovoce když se vaří v této vodě může zformovat sotva jednu část, po dokončení svého vaření to může zformovat tisíc."

Potom jsem se zeptal zda ovoce bylo vařeno v této vodě prudkým ohněm, a jak dlouho.

On odpověděl, "Tato voda má vnitřní oheň, a když tomu přispívá nepřetržité vnější teplo, spálí to tři části svého vlastního těla s tělem tohoto ovoce, dokud nezůstane nic, než neuvěřitelně malá část. Která, však má nanejvýš úžasnou sílu. Toto je vařeno moudrým mistrem prvně po sedm měsíců, a potom po deset, ale v intervalu kolem každého padesátého dne je svědkem rozmanitých fenoménů."

Znovu jsem jej zapřísahal zda toto ovoce bylo vařeno v několika vodách, a zda k tomu něco bylo přidáno.

On odpověděl: "Tady není žádná voda, jak na tomto ostrově tak v celé zemi, ale pouze tento druh sám může jaksepatří proniknout do pórů tohoto ovoce. A měl bys vědět, že Sluneční strom rostl také z této vody, která je sbíraná magnetickou přitažlivostí paprsků Slunce a Měsíce. Proto ovoce a voda ukazuje podivuhodnou sympatii a korespondenci. Kdyby se do této vody přidala přidala nějaká cizí substance, její moc by byla pouze poškozená. Proto by nemělo být kladeno do této vody  nic, kromě tohoto ovoce. Potom odvar z tohoto ovoce má život a krev. A svojí krví činí všechny neplodné stromy schopnými rodit stejně drahocenné ovoce."

Zeptal jsem se zda byla voda získaná nějakým tajemným procesem, nebo zda  je k obdržení všude.

Řekl: "Je to k nalezení všude, a nikdo bez toho nemůže žít, ale nejlépe se to extrahuje pomocí naší chalybs(oceli), která je k  nalezení na břichu the Ram (berana, palice). Jestliže se ptáte jaké je její užití, odpovídám, že nejdříve je provedeno patřičné množství vaření, to je smrtelný jed, ale později je to mocný lék, a vynáší 29 zrnek krve, každé  produkuje 864 plodů Slunečního stromu."

Zeptal jsem se zda může být ještě dále zlepšen.

"Moudří říkají," odpověděl," že lze zvýšit prvních deset, potom ke stu, potom k tisíci, potom desettisíckrát své vlastní kvality, a tak dále."

Zeptal jsem se zda voda byla známa nějakým zvláštním jménem.

Hlasitě plakal, říkajíc: " Málokdo to zná, ale všichni to spatřili, a vidí a milují to, má to mnoho jmen, ale my ji nazýváme vodou našeho moře, tato voda nesmáčí ruce."

" Dělají to pro použití k nějakému jinému účelu?", dotázal jsem se, "a narodí se v tom něco?"

"Každá stvořená věc," odpověděl, "to používá, avšak neviditelně. Všechny věci tomu vděčí za své narození, a žijí v tom. Nic není, jaksepatří řečeno, v tom, skrze sama sebe se to mísí se všemi věcmi. Je to možno zlepšit ničím jiným než ovocem Slunečního stromu, bez kterého to není k použití v tomto díle."

Chystal jsem se jej poprosit  aby mluvil více zřetelněji, když začal plakat a vykřikovat tak hlasitě že jsem se probudil ze spánku,  A Saturn a naděje obdržet odpověď na moje otázky zmizela úplně. Byl jsem spokojený,  přesto, co vám říkám, a ujišťuji že není možné mluvit jasněji. Když nerozumíte tomu co jsem řekl, nikdy nepochopíte spisy ostatních filozofů. Po chvíli, jsem upadl do dalšího hlubokého spánku, v které jsem viděl Neptuna stát proti mě, gratuloval mě na našem setkání v zahradě Hesperidek. Držel směrem vzhůru ke mě zrcadlo, v kterém jsem viděl odhalený celek přírody. Potom jsme si vyměnili několik poznámek, já jsem mu děkoval za zavedení do této krásné zahrady, a představení společnosti Saturna, a horlivě jsem jej zapřísahal aby mě vysvětlil nesnáze a pochyby, které Saturn zanechal nejasnými..

"Například,"  řekl jsem, " Mám přečteno a věřím, že pro každý akt plození je zapotřebí samce a samice. Ale přesto Saturn mluvil o plození umístěním Slunečního ovoce ve vodě, neboli v Merkuru mudrců. Co tím zamýšlel? Jako pán moře, vím, že jste obeznámený s těmito věcmi, a prosím vás snažně o odpověď."

Řekl, "Co říkáte ohledně aktu plození je pravda, ale přesto víte, že červi jsou produkováni rozdílnou cestou od čtvernožců, totiž hnitím, a místo, neboli země v kterém se vyskytuje hnití je ženského rodu. V naší substanci je matkou voda o které bylo tolik řečeno, a její potomek je produkován hnitím, na způsob červů, proto jej moudří nazývají Fénixem nebo Salamandrem. Jeho plození je spíše zmrtvýchvstáním než narozením. A z tohoto důvodu je nesmrtelným nebo nezničitelným. Nyní, cokoliv je počato ze dvou těl podléhá zákonu smrti, ale život tohoto ovoce je oddělen od všech pomíjitelných kolem. To samé je s Fénixem. který se sám oddělí ze svého pomíjitelného těla."

Dotázal jsem se zda byla substance povahou směsí.

"Nikoliv," řekl, " je v tom pouze Sluneční ovoce které je kladené do vody,  které musí být proměněno na ovoce v poměru deseti k jedné, Věřím že to, co vám zde bylo ve snu odhaleno Saturnem, Později chování našeho ostrova, nebude sen, ale jasnou realitou, která obstojí testu za širého denního světla."

S těmito slovy mě náhle zanechal, bez naslouchání mých dalších otázek, a já jsem se probudil, nacházejíc se doma v Evropě. Bůh vám ukazuje máj, urozený čtenáři, plnou interpretaci mých snů! sbohem!

 

Trojjedinému Bohu chvála a sláva! 

 


Originál anglického překladu z latiny, který jsem přeložil do češtiny najdete na: levity.com/alchemy/sendivogius.html

 

Petr Nigricius únor 2003

Vyobrazení Michaela Sendivoje před jeho Slunečním a Měsíčním stromem
z knihy Symbola Aurae Mensae duodecim Nationum
Stařec s dubovou protézou a olověnou konví symbolizuje Saturna.


Odkazy na další alchymistické texty:

Vydáváním české alchymistické a hermetické literatury se zabývá nakladatelství Trigon: http://trigon-knihy.cz
Rozsáhlý alchymistický web najdete na: levity.com/alchemy
Seznam Centrum